Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

22. února 2015 - Sbírka

Sbírka Svatopetrský haléř se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola, (22. února), jehož nástupcem papež je. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Koncem 8. století začali obyvatelé Anglie posílat papež každoročně příspěvek a tento zvyk se postupně rozšířil do celého světa. Tradici formálně stvrdil papež Pius IX. encyklikou Saepe Venerabilis. V České republice je v novodobé historii tato sbírka realizována od roku 1998.

Díky této sbírce přišla v v letech 2010 a 2014 finanční pomoc i do severních Čech. Papež Benedikt XVI. v roce 2010 rychle zareagoval na zoufalou situaci lidí v severních částech litoměřické diecéze, postižených loni v srpnu ničivou povodní, a poslal na pomoc obětem této živelné katastrofy 625 000 Kč. V roce 2014 papež František poskytl pomoc lidem, postiženým povodní v roce 2013, a to v hodnotě 50000 USD.

Svatopetrský haléř připomíná chudou vdovu z evangelia, kterou Kristus Pán obdivuje za to, že dala to poslední, co měla. „Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa." (Lk 21,3)

Podle slov papeže Benedikta XVI. je sbírka „...jasným výrazem účasti všech věřících na dobročinných iniciativách římského biskupa pro světovou církev. Toto gesto nemá jen praktickou, ale také zřetelně symbolickou hodnotu jako znamení jednoty s papežem a starosti o potřeby bratří, a proto má tato služba hodnotu také pro církev." (...při audienci pro Circolo di San Pietro, 25. února 2006)

S použitím zdroje z www.dltm.cz

P. Stanislav Přibyl, administrátor