Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo požehnal zrestaurovaný oltář sv. Josefa

V neděli 31. července 2022 zavítal do Horní Police Mons. Jude Thaddeus Okolo, nový apoštolský nuncius v České republice. Během mše svaté znovu požehnal oltář sv. Josefa, který byl zrestaurován díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti a Biskupství Eichstätt.

Oltář sv. Josefa je jedním z osmi postranních oltářů, které se nacházejí v bočních lodích hornopolického kostela. Podobně jako další dva oltáře zasvěcené svatým mužům stojí v jižní lodi. Jižní část kostela včetně jižní poloviny hlavní lodi byla totiž tradičně vyhrazena mužům. Oltář zasvěcený pěstounu Páně je umístěn nejblíže presbytáři. Jde o barokní dílo neznámého autora. Sestává z oltářního obrazu zobrazujícího sv. Josefa s Ježíškem, dvou vyřezávaných váz, dvou relikviářových bust, dvou ostatkových schrán a schrány s aplikací kříže. 

Jeho stav byl kvůli napadení dřevokazným hmyzem havarijní a volal po restaurátorském zásahu. Navíc se vzhledem k mariánskému charakteru poutního místa obnova oltáře ke cti snoubence Panny Marie jevila jako více než příznačná. V roce 2021, tedy v roce, který papež František vyhlásil rokem sv. Josefa, začaly být shromažďovány finanční prostředky na jeho obnovu. Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, Biskupství Eichstätt a spolupodílu farnosti Horní Police mohl být zrestaurován a koncem července zpět instalován do kostela. Během mše svaté jej v neděli 31. července 2022 znovu požehnal nový apoštolský nuncius v České republice Mons. Jude Thaddeus Okolo. 

Oltář sv. Josefa je mezi oltáři v bočních kaplích druhým, který byl opraven. V roce 2020 se též díky Česko-německému fondu budoucnosti, Biskupství Eichstätt a spolupodílu hornopolické farnosti podařilo zrestaurovat oltář sv. Aloise Gonzagy, jehož stav byl rovněž havarijní. Oltář sv. Josefa tvoří určitou paralelu k oltáři sv. Aloise nejen v tom, že jejich stav byl žalostný a nyní jsou oba opraveny, ale též v relikviářových bustách, jimiž jsou oba oltáře doplněny.

V jižní lodi se ještě nachází oltář sv. Blažeje. V severní boční lodi, která jakožto i severní část hlavní lodi bývala vyhrazena ženám, stojí oltáře zasvěcené sv. Anně, sv. Barboře a sv. Tekle. Navíc jsou zde oltáře Božího hrobu a Klanění Tří králů. Těchto šest oltářů nadále čeká na štědrost dárců, díky ní by bylo možné je opravit.

Více se o těchto oltářích a celém poutním místě můžete dočíst v knize „Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha“. Jejím autorem je P. Stanislav Přibyl, administrátor farnosti. Kniha vyšla jak v češtině, tak němčině. Její vydání bylo spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa, Česko-německým fondem budoucnosti a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Horní Police.