Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra Kudy z nudy

Police a Görlitz

 
Název projektu / ProjekttitelSpolečná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz / Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der Wallfahrtsanlage in Oberpolitz und des Heiligen Grabes in Görlitz
 
Registrační číslo / Registrationsnummer: ERN-1064-CZ-03.06.2021
 
Termín realizace / Projektzeitraum: 1.6.2021-30.6.2022
 
Popis projektu: Projekt se zaměřuje na propagaci poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz. Jeho součástí je vzájemná spolupráce s nadací Evangelische Kulturstiftung Görlitz, která se stará o Boží hrob v Görlitz. Potřebnost česko-německé propagace poutního areálu navazuje na společnou historii, kdy byla Horní Police jako součást Sudet do konce druhé světové války téměř výhradně německá. Projekt znamená prohloubení dosavadní spolupráce, vytvoření bližších vazeb a důležitých sousedských vztahů. V rámci projektu bude publikována kniha o poutním areálu v Horní Polici a oba partneři budou aktivně spolupracovat na projektu její propagací, např. na internetových stránkách nebo facebooku. Proběhne reciproční setkání a prezentace obou míst jak v Horní Polici, tak v Görlitz. Po skončení projektu bude oboustranná propagace pokračovat sdílením výsledné publikace a vzájemnou prezentací na obou místech, kdy bude část výtisků publikace poskytnuta partnerovi k distribuci.
 
Beschreibung des ProjektesDas Projekt richtet sich auf die Öffentlichkeitsarbeit (PR) zugunsten (z.G.) der Wallfahrtsanlage in Oberpolitz und z.G. des Hl. Grabes in Görlitz. Ein Bestandteil des Projektes stellt die wechselseitige Zusammenwirkung im Rahmen dieser PR mit der Evangelischen Kulturstiftung Görlitz, die sich um das Hl. Grab in Görlitz kümmert. Die Notwendigkeit der tsch.-deutschen PR z.G. der Wallfahrtsanlage in O. schließt an die gemeinsame Geschichte an, als O., als ein Bestandteil des Sudetenlandes, bis zum Ende des 2. Weltkrieges fast ausschließlich deutsch geprägt war. Die gemeinsame PR z.G. beider Orte stellt die Entfaltung der bisherigen Zusammenarbeit u. die Anknüpfung von engeren Kontakten u. wichtigen Nachbarschaftsbeziehungen dar. Im Rahmen des Projektes wird ein Buch über die Wallfahrtsanlage in O. herausgegeben, u. beide Partner machen bei der PR z.G. des Buches aktiv mit, z.B. Webseiten, Facebook-Profil. Eine wechselseitige Begegnung und eine Präsentierung beider Orte werden in O. u. in Görlitz veranstaltet. Nach der Projektvollendung wird die beiderseitige PR fortgeführt, indem die Publikation an beiden Orten angeboten wird, u. die PR z.G. beider Orte fortgesetzt wird, d.h. eine bestimmte Menge von Büchern wird dem Partner zum Angebot zur Verfügung gestellt.
 

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit dem Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 gefördert.