Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Další nový zvon pro Horní Polici

Maketa zvonu JosefV roce 2023 dostane zvonice v Horní Polici další z nových zvonů. Zvon bude mít jméno Josef, jeho váha bude 170 kg a ladění dis2. Na výrobě zvonu pracuje Petr Rudolf Manoušek, autor stávajících tří zvonů. Jméno Josef bylo vybráno proto, že jeden ze stávajících zvonů se jmenuje Maria, a mužem Panny Marie byl právě sv. Josef.

Zvon bude odlit v holandské zvonárně Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij v Astenu, stejně jako předchozí zvony. Datum odlití ještě není stanoveno, předpokládáme, že bude někdy v březnu roku 2023.

Zvon bude požehnán biskupem Janem Baxantem o poutní slavnosti 2. července 2023.

Cena zvonu se všemi souvisejícími pracemi bude 439.109,- Kč. Zatím máme k dispozici dar diecéze Eichstätt ve výši 118.705,- Kč a příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti v hodnotě 200.000,- Kč. Zbývá tedy sehnat cca 120.404,- Kč.

Na tento účel můžete přispět darem na účet farnosti - č.ú. 900444379/0800, variabilní symbol 6822023. Děkujeme!

P. Stanislav Přibyl, administrátor farnosti