Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Dnešním dnem začínají práce na stavební obnově poutního areálu v Horní Polici

Milí přátelé a příznivci poutního místa Horní Police,

dnes 2. května 2018 se po více než dvouleté administrativní přípravě konečně naplno rozeběhnou vlastní práce na obnově areálu. To, co se nyní bude realizovat, je předmětem první etapy obnovy areálu, která by měla být hotova – pokud vše dobře půjde – na jaře roku 2020, tedy za dva roky.

Co nás čeká?

Ode dneška, tj. od 2. května 2018, je poutní areál v Horní Polici uzavřen a nepřístupný. Na hřbitov se bude možné dostat pouze od cesty, nikoli z ambitů od kostela. Přístup na faru řešíme, bude pravděpodobně vybudován dočasný vchod od cesty ke zvonici výměnou jednoho pole plotu za branku.

Obnova poutního areálu bude spočívat zejména v následujících pracích:

 • Stavební obnova areálu (oprava krovů a střech kostela a zvonice, oprava fasád, restaurování kamenných prvků v exteriéru, oprava věžiček na střeše ambitu a rekonstrukce chybějících, oprava oken a dveří, oprava elektroinstalace a osvětlení, oprava zabezpečovacích systémů – EZS, CCTV, EPS, restaurování vnitřních omítek, restaurování štukové výzdoby v interiéru, restaurování truhlářských a dřevěných prvků v interiéru a další). Zakázku vyhrála společnost GEMA ART GROUP a.s., cena zakázky je 70.067.109,13 Kč včetně DPH.
 • Projekt pro provedení stavby a autorský dozor. Zakázku vyhrál Ing. arch. Richard Cibik. Cena zakázky je 1.597.200,- Kč včetně DPH.
 • Technický dozor investora. Zakázku vyhrál zhotovitel 3L studio, s.r.o. Cena zakázky je 763.086,50 Kč včetně DPH.
 • Koordinace bezpečnosti práce byla svěřena zhotoviteli Ing. Ladislavu Tesařovi.
 • Restaurování mobiliáře kostela (restaurování hlavního oltáře, restaurování bočních oltářů, restaurování kazatelny, restaurování soch sv. Václava a sv. Floriána, restaurování barokního trůnu, restaurování baldachýnu v kněžišti, restaurování lustru a restaurování 6 předmětů do muzejní expozice). Zakázku vyhrála společnost GEMA ART GROUP a.s., cena zakázky je 12.757.030,- Kč včetně DPH.
 • Obnova barokních varhan (restaurování varhanní skříně a obnova varhanního stroje podle dobových zvukových a řemeslných principů). Zakázku vyhrál zhotovitel Vladimír Šlajch, varhanářství. Cena zakázky je 6.427.520,- Kč včetně DPH.
 • Zhotovení replik zvonů a hodinových cimbálů (výtvarný návrh podle dobových vzorů, zhotovení formy, odlití zvonů, povrchová úprava, montáž zvonů a zvonícího zařízení). Zvon Marie, ladění f1, hmotnost 970 kg. Zvon Anna, ladění as1, hmotnost 570 kg. Zvon František, ladění c2, hmotnost 290 kg. Jména zvonů jsou zvolena podle křestních jmen stavebníka areálu – velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské. Zakázku vyhrál zhotovitel Petr R. Manoušek – ZVONAŘSTVÍ. Cena zakázky je 1.989.966,- Kč včetně DPH.
 • Restaurování věžních hodin (restaurování hodinového stroje, opatření samonatahovacím zařízením, korekce chodu hodin signálem DCF, restaurování ciferníků). Zakázku vyhrál zhotovitel Petr Skála. Cena zakázky je 713.900,- Kč včetně DPH.
 • Zhotovení audiovizuálního díla s názvem „Poutní místo Horní Police“ ve stopáži cca 30 minut (časosběrný dokument z obnovy, dějiny místa, rozhovory). Zakázku získal Allan Lazarov. Cena díla je 375.500,- Kč včetně DPH.

Součástí projektu byly rovněž administrativní práce, především administrace veřejných zakázek, kterou pro nás zajišťovala společnost Compet Consult, s.r.o. a Advokátní kancelář JUDr. Jakuba Kříže.

Celková hodnota I. etapy projektu je 105.934.545,31 Kč.

Vlastní projektový tým tvoří:

P. Stanislav Přibyl – administrátor farnosti a supervizor projektu

Mgr. Jana Chadimová – projektová manažerka

Ing. Zuzana Bumbová – finanční manažerka projektu

Mgr. Radek Rejšek – odborná pomoc v oblasti organologie a kampanologie

Mgr. Ondřej Havlíček – externí manažer projektu

Děkuji jim za jejich práci.

Děkujeme za spolupráci:

 • Biskupství litoměřickému, zvláště pak J.E. Mons. Janu Baxantovi, biskupu litoměřickému, Mons. Martinu Davídkovi, generálnímu vikáři, Ing. Miloši Kubovi, ekonomovi diecéze, Lubomíru Kysilkovi, vedoucímu odboru správy nemovitého majetku, Karlu Hercíkovi, bývalému vedoucímu stavebního odboru a Tomáši Buřtovi, vedoucímu stavebního oddělení.
 • Národnímu památkovému ústavu, územnímu pracovišti v Liberci, zvláště pak řediteli Miloši Krčmářovi a pracovníkům Mgr. Janě Kurešové a Bc. Petru Feigemu.
 • Libereckému kraji, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zvláště paní Mgr. Lucii Prandnerové.
 • Městskému úřadu Česká Lípa, odboru kultury a památkové péče, zvláště paní Anně Machaňové, DiS.
 • Městskému úřadu v Žandově, odboru výstavby a dopravy, zvláště paní Janě Kurjakové a paní Aleně Pastorové.
 • Obecnímu úřadu v Horní Polici, zvláště starostce paní Marii Matysové a místostarostovi Ing. Jiřímu Blektovi, Ph.D.
 • Farníkům farnosti v Horní Polici a obyvatelům obce, zvláště paní Marii Večeřové a všem, kdo se nasadili při brigádách, přípravných pracech a další činnosti
 • Všem dárcům a dobrodincům.

A všem dalším, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili k tomu, že obnova areálu může začít.

Děkuji Vám!

Po první etapě obnovy budou pokračovat práce druhou etapou, při níž se budou opravovat ambity, hodnota II. etapy je 14.565.181,63 Kč

Jsme vděčni za jakoukoli finanční pomoc, 5% ceny obnovy je nutno uhradit z vlastních prostředků. Dary je možné složit na účet č. 900444379/0800, darovanou částku je možné si odečíst od základu daně.

Dotazy na obnovu, prosím, směřujte na e-mailovou adresu info@marianskapolice.cz

P. Stanislav Přibyl, administrátor