Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Horní Police v druhé vlně koronaviru

Přinášíme základní informace k bohoslužbám a dalším duchovním službám během druhé vlny koronaviru ve farnostech Horní Police, Jezvé a Žandov.

1) Během tohoto mimořádného stavu se všechny duchovní aktivity přesunují do kostela v Horní Polici.

2) Poutní areál v Horní Polici je otevřen denně od 9 do 18 hodin současně s hlavním vchodem do kostela, kde je možné si prohlédnout interiér a pomodlit se.

3) V neděli od 13 hodin do 18 hodin je otevřený kostel a je možné se uvnitř pomodlit a kostel si prohlédnout.

4) Pravidelné bohoslužby se konají v kostele v Horní Polici vždy v neděli v 15 hodin. Není možné je konat veřejně, ale jsou přenášeny přes FB stránky farnosti.

5) Kněz je přítomen v kostele nebo na faře v neděli od 14.30 do 17 hodin. Je příležitost ke svátosti smíření, možnost přijmout Eucharistii a další.

6) Návštěva hřbitova je možná a doporučeníhodná kdykoli. Hřbitov je otevřen.

7) Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat již od 25. října a poté po celý měsíc listopad. Podrobnější informace jsou k dispozici na odkazu: Dušičkové odpustky přehledně

Prosím, dbejme o své zdraví a buďme ohleduplní k druhým. Dodržujme všechny hygienické zásady a pokyny. Nebojme se. Přeji Vám Boží blízkost, požehnání a pevné zdraví!

P. Stanislav Přibyl, administrátor