Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Intenzivní víkend v Horní Polici (22. a 23. října 2022)

V sobotu 22. a v neděli 23. října prožilo poutní místo v Horní Polici bohaté dny, V sobotu se na tomto mariánském místě konalo setkání varhaníků a sbormistrů litoměřické diecéze, které organizuje Biskupství litoměřické. Přihlásilo se přibližně 15 lidí, ale nakonec jich přijel dvojnásobek. Obnovené hornopolické varhany představil profesor Jaroslav Tůma z pražské AMU, který podal přítomným zasvěcený výklad o systémech ladění a jejich využití při doprovodu liturgie i při přednesu varhanní literatury. Ukázal, jak se varhany ladí a jaká úskalí s sebou přináší fakt, že každé varhany jsou jiné. Spolu s ním přijel do Horní Police i světoznámý americký varhaník českého původu Karel Paukert, který nedávno obdržel čestný doktorát AMU a cenu Ministra kultury za své celoživotní dílo. Přítomné povzbudil svým dramatickým životním příběhem a ujistil je, že každý může být a má být na svém místě inspirací pro ty druhé. 

V neděli 23. října navštívil Horní Polici pražský arcibiskup Jan Graubner. Mši svatou s ním koncelebrovalo dalších pět kněží z litoměřické diecéze a kostel se zaplnil věřícími. Kromě jiných byl na bohoslužbě přítomen hejtman Libereckého kraje Martin Půta či zbrusu nový starosta Horní Police Martin Krátký. Navštívil nás také poslední patron hornopolického areálu, bl. Karel Rakouský. Jeho ostatky přivezl PhDr. Milan Novák z Brandýsa nad Labem. Arcibiskup v homilii připomněl v návaznosti na evangelní příběh o farizeovi a celníkovi v chrámě, že není tolik důležité, kým jsme, ale zda se před Bohem cítíme spravedliví ze svých vlastních sil a zásluh, nebo díky Pánovu milosrdenství. Řekl, že jen ten, kdo má před očima perspektivu věčnosti a pro koho je Bůh skutečně Bohem a nikoli jen plnitelem jeho vlastních přání, je schopen žít život naplno a být druhým užitečný. Po mši svaté, kterou kromě jiných zpěvem doprovázelo českolipské duo Kchun, inspirované Ebenovou Scholou gregorianou Pragensis, se přítomní shromáždili v obnovených ambitech, které pražský arcibiskup požehnal. Liberecký hejtman Půta při té příležitosti přislíbil další pomoc kraje při obnově areálu poté, co administrátor farnosti P. Stanislav Přibyl poděkoval všem dobrodincům za podporu při obnově areálu. Závěr setkání patřil besedě arcibiskupa s přítomnými v kostele a neformálnímu setkání s dobrotami na talíři na faře. Bylo to pro všechny radostné a povzbudivé setkání.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo dokončit druhou etapu obnovy hornopolického poutního areálu. K úplné obnově chybí ještě oprava budovy fary, která je vzhledem k velikosti budovy i náročnosti oprav předpokládána ve výši 60 mil. Kč. Kromě toho zbývá dorestaurovat pět kaplí v ambitu a pět bočních oltářů v kostele. Děkujeme všem dobrodinclm, zvláště Libereckému kraji a Nadaci PPF, bez nichž by obnova poutního areálu nebyla možná.

P. Stanislav Přibyl, adm.