Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Obnova poutního areálu v Horní Polici byla oceněna v soutěži Stavba roku 2021

V rámci slavnostního galavečeru soutěže Stavba roku 2021, který se konal v pondělí 18. října 2021 v Betlémské kapli v Praze, byla oceněněna obnova poutního areálu v Horní Polici cenou Ministerstva kultury ČR. Cenu předal Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací. Za přihlášenou stavbu byli na slavnosti přítomni P. Stanislav Přibyl a Jana Chadimová (investor - ŘKF Horní Police), Barbora Klimšová a David Zezula (zhotovitel - GEMA ART GROUP a.s.) a Richard Cibik (projektant - FACIS architekti).

Cena je pro nás velkým vyznamenáním. Zpočátku jsme si říkali, že bude velkým štěstím, když získáme alespoň nominaci. Tu se podařilo proměnit v ocenění, což je pro nás něco, s čím jsme opravdu nepočítali. Setkání s porotou, která stavbu hodnotila, bylo velmi milé. Zajímal je nejen stavební stav, ale i příběh místa a okolnosti jeho obnovy. Náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, který nám cenu předával, Horní Polici během obnovných prací navštívil a velmi nás tím povzbudil.

Soutěž Stavba roku probíhá každý rok a ocenění v této soutěži je prestižní proto, že jde o cenu udělovanou na základě rozhodnutí poroty, která je složena z osobností z oboru architektury, stavebnictví a dalších. Je to prestiž nejen pro nás jako investora a pro místo samotné, ale je to také ocenění pro projektanta a dodavatele, protože jeden bez druhého bychom nebyli schopni obnovu realizovat.

Obnova poutního areálu v Horní Polici byla oceněna za unikátní podobu realizace, kdy postupy a přístupy k pracím jsou příkladem pro autentickou obnovu podobných historických objektů, navíc s důrazem na minimalizaci zásahu do života ohrožených živočichů. Těmi jsou dvě kolonie chráněných netopýrů - netopýra velkého a netopýra ušatého, dále hnízdiště poštolek a rorýsů.

Ocenění je pro celý realizační tým i pro farnost především doklad, že si odborná veřejnost všimla našeho přístupu k obnově poutního areálu, založeného nejen na příslušných technologiích a citlivých postupech, ale že jsme usilovali o obnovu a posílení příběhu poutního místa, spojeného především s náboženskou a duchovní zkušeností generací poutníků a také se zásadním vkladem osobností do dějin místa. Mám na mysli kromě architekta Václava Špačka (1689–1751) především Annu Marii Františku velkovévodkyni Toskánskou (1672–1741) a celou řadu významných duchovních správců, z nichž bych rád zmínil alespoň nekonvenčního Wenzela Hockeho (1732–1808) a zatím posledního arciděkana Josefa Stejskala (1922–2014). 

Právě příběh místa a naše nadšení pro obnovu bylo podle slov některých členů poroty to, co je na obnově poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici oslovilo. A to nás velmi těší...

P. Stanislav Přibyl, administrátor