Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Pouť k svatému Vavřinci v Jezvém

Hlavním celebrantem byl P. Stanislav Přibyl, administrátor farnosti Jezvé, s ním koncelebroval P. Tomáš Kuba z Děčína. Jako jáhen přisluhoval Evžen Policer z České Lípy. Kromě místních ministrantů přisluhoval i Miloslav Marek, kancléř Biskupství litoměřického, se svými syny. V kázání, které bylo z důvodů slyšitelnosti z kazatelny, jsme si připomenuli život svatého Vavřice (cca 230-258), jáhna papeže Sixta II. Odkaz sv. Vavřince je stále aktuální jak v jeho věrnosti Kristu a církvi, s níž neváhal položit život a zemřít krutým způsobem upálen na železném roštu, tak ve faktu, že byl sprácem pokladu římské církve, tedy jakýmsi ekonomem a archivářem zároveň. Když měl prefektovi přinést poklady církve k nohám, přivedl mu chudé a nemocné z Říma, jimž stačil majetek církve rozdat s tím, že oni jsou tím pokladem církve. Jeho jednání nás v dnešní době inspiruje, abychom přetvořili peníze a cennosti v majetek, který by sloužil k Boží chvále a potřebným bližním.

Na konci mše svaté promluvil starosta obce Stružnice Ing. Jan Mečíř a vzpomenul povodeň v roce 2010, která se přihodila právě během poutní mše. Vyjádřil naději na spolupráci farnosti, obce a všech občanů na potřebné obnově kostela sv. Vavřince. 

Po mši svaté byla v kostele příležitost k přátelskému setkání. Byla k ochutnání becherovka, víno a nezbytné poutní koláče.

Následně jsme se společně vydali k hostinci, nacházejícím se vedle hasičárny. Zde bylo požehnáno pivo "Jezvecký Hasičák", které pro Jezvé vaří pivovar ve Cvikově. Byla příležitost si vyzkoušet i hasičské auto, které místní vyrobili jako zábavu pro děti. 

Věříme, že letošní pouť byla jak důstojnou oslavou Boha a patrona jezveckého kostela sv. Vavřince, tak dalším vkladem ke sblížení farnosti a obce a všech jejích obyvatel. 

Těšíme se na další příležitost k setkání. Bude v sobotu 3. září 2016 v 11.30, kdy bude požehnán kříž nad obcí na místě zvaném Ortles.

P. Stanislav Přibyl, administrátor